In de wekelijkse mails is het programma nader uitgewerkt.

Schermopname (157)