In de wekelijkse mails is het programma nader uitgewerkt. Vervolggroep 2022-03