Privacy Statement

We geven u graag informatie over ons privacy beleid. Zo weet u hoe wij omgaan met de gegevens die u aan ons verstrekt op het inschrijfformulier via de website.

 

Wet bescherming persoonsgegevens

Renergie verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is.

 

Doeleinden van gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Renergie verwerkt ten behoeve van:

  • de inning bij de door u opgegeven bank van de door u verstrekte incassomachtigingen,
  • het toezenden van de wekelijkse trainingsmails en
  • de bereikbaarheid in noodgevallen,
  • alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Beeldmateriaal

Naast de specifieke persoonsgegevens die voor de hierboven vermelde doeleinden worden verwerkt, publiceert Renergie ook beeldmateriaal, bijvoorbeeld in de vorm van foto’s en/of video’s in de trainingsmails, op de website of op social media.

 

Recht van inzage en correctie

U kunt bij Renergie laten controleren of de door ons geregistreerde gegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit corrigeren.

 

(Technische) beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen. Alle personen die namens Renergie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Met dienstverlener Antagonist B.V. als provider van de website van Renergie is in overeenstemming met de AGV een verwerkingsovereenkomst gesloten.

 

Wijziging van privacy statement

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door Renergie te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op www.renergie.nl zijn gepubliceerd.[/tagline_box][/fullwidth]