In de wekelijkse mails is onderstaand programma  uitgewerkt en in de marathonmails nader toegelicht.marathon 2020