In de wekelijkse mails is het programma nader uitgewerkt.